Hasta Bebekler İçin Okunacak Dua?

07.12.2021
6.003
Hasta Bebekler İçin Okunacak Dua?

Rahatsızlığı bulunan bebeklerin şifa bulması için okuyabileceğiniz birçok dua bulunur. Hasta bebekler için okunan dualar arasından tamamını seçerek gündelik bir şekilde, belirtilen duaları okuyabilirsiniz.

Sürekli hastalanan çocuğa okunacak dualar sayesinde bebeğinizin şifa bulması umuduyla sizler için aşağıda birkaç paylaşım yaptık. Rahatsız ve hasta olan bebeğinize bu dua ve sureleri her gün okuyabilirsiniz.

Hasta Bebekler İçin Hangi Sureler Okunur?

Sürekli hastalanan çocuğa okunacak dua etmek için inanmak çok önemlidir. Hasta bebeklerin sağlığı için Kur’an surelerinden İhlas, Felak, Nas, İnşirah, Ayet’el Kürsi surelerini okuyabilirsiniz.

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.

2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak suresi Türkçe meali şu şekildedir: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nas Suresi

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs.

2- Meliki’n-nâs.

3- İlâhi’n-nâs.

4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.

6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Nas suresinin Türkçe meali şu anlamı taşır:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3- İnsanların (gerçek) ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.

6- Gerek cin gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

Ayet-el Kürsi

Hasta olan bebekler için dua
Hasta bebeğe dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayet’el Kürsi duasının Türkçe meali şu şekildedir:

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

İhlas Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Hasta Olan Bebekleri İyileştirme Duaları Nedir?

Çocukların iyileşmesi için okunan dualar şunlardır:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri.Ve es’elüke ‘azimete’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadetike. Ve es’elüke Usanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü blke mln şerri ma te’lemü ve es’elüke min hayrı ma te’lemü ve esteğfiruke mimma te’lemü inneke ente ‘allamü’l-ğuyub.

Bu dua şu anlamı taşımaktadır: Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi ve ferahlamayı diliyorum. Senden doğrulukta her daim kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükrederek ibadetlerini en güzel ve doğru biçimde yapmak istiyorum. Senden her daim doğruyu söyleyen bir dil, sağlıklı, iyi, halisle ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden de yalnız ve ancak sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi de ancak senden istiyorum. Bildiğin her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Sen açık gizli her şeyi çok iyi bilensin Yarabbi!

Hasta bebekler için okunan duaları, her gün tekrar tekrar okumalısınız. Duayı bebeğin üzerine veya kucağınızda okuyabilirsiniz. Allah’ın en kısa zamanda şifa vermesi dileğiyle.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Çin Takvimi Cinsiyet Hesaplama aracı ile bebeğinizin cinsiyetini hamileyken ve hamile kalmadan kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.